دوستان و دشمنان واقعی مردم غزه در این پیروزی مشخص شدند

پژوهشگر سیاسی گفت : از نظر دیگر دوستان واقعی مردم فلسطین مشخص شدند ، برخی از گروه ها مقابل فلسطین در چند سال گذشته در خصوص مواردی از بحث های سیاست خارجی نظر مخالف با ایران داشتند اما کشور و رهبری ایران همیشه بزرگوارانه این موارد را در مقابل مردم فلسطین نادیده گرفتند و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند ایران در مواردی که دخالت می کند همیشه پیروز و سربلند بیرون می آید.

دکتر عمران علیزاده در گفت و گو با لنگرنیوز با تبریک پیروزی مردم غزه در جنگ نابرابر با اسرائیل گفت : در حقیقت این موفقیت پیروزی بزرگ مسلمانان جهان بر علیه استکبار است .

وی با بیان اینکه پیروزی مردم غزه از سه بعد قابل بررسی است گفت : از بعد داخلی این پیروزی نشان دهنده این است که اصل مقاومت هر وقت توسط مردم فلسطین مورد استفاده میگیرد و در برابر حملات رژیم صهیونیستی قد علم می کنند این پیروزی متعلق به مردم غزه است و جنگ های ۸ روزه ، ۲۲ روزه و اینک ۵۱ روزه گواه این عرایض است که تا دشمن تا دندان مسلح ایستادند و پیروز شدند و امیدواریم نهایت این مقاومت ها به آزادسازی فلسطین منتهی شود.

علیزاده با بیان اینکه این پیروزی از بعد منطقه ای هم از دو جهت قابل بررسی است افزود : نظر اول هم اینکه در جنگ غزه باز هم دوستان و دشمنان واقعی مردم غزه خودشان را نشان دادند ، کشورهای مدعی عربی که همیشه ادعا می کردند که مشکلات باید از کانال انها حل بشود در مقابل کودک کشی و نسل کشی سکوت کامل نشان دادند و بیشتر به فکر بودند تا با دوستان منطقه ای خود به فکر تجزیه بخشی از عراق یا سوریه باشند  و این مورد از سرنوشت مردم غزه برای کشورهای مدعبی عربی اهمیت بیشتری داشت .

پژوهشگر دوره فوق دکتری جغرافیای سیاسی گفت : از نظر دیگر دوستان واقعی مردم فلسطین مشخص شدند ، برخی از گروه ها مقابل فلسطین در چند سال گذشته در خصوص مواردی از بحث های سیاست خارجی نظر مخالف با ایران داشتند اما کشور و رهبری ایران همیشه بزرگوارانه این موارد را در مقابل مردم فلسطین نادیده گرفتند و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند ایران در مواردی که دخالت می کند همیشه پیروز و سربلند بیرون می آید.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد : اما یک پیام و اثرات جهانی دارد و ان این است که امروزه کل دنیا متوجه  یک حقیقت شده است در صورتی که اسرائیل همیشه سعی کرد تا با استفاده از رسانه و فضای سایبر نگاه اسرائیل را در دنیا به گونه ای مثبت جلوه دهند ولی این فضا امروز به نفع مردم فلسطین برعکس شده و مردم دنیا خواهان یک فلسطین مستقل هستند و خواهان محاکمه جنایتکاری های اسرائیل و همدستانش می باشند .

author ۶ شهریور ۱۳۹۳
author 226 views