دیگر در حوزه دفاع مقدس کار نمیکنم

هادی حجازی‌فر، بازیگر فیلم‌های ایستاده در غبار، ماجرای نیمروز، به وقت شام از کارشکنی برخی مسئولین در مسیر تولید فیلم‌های دفاع مقدس می‌گوید.

رویداد فرهنگی جدید در قلب سوریه

نمایشگاه «نفحات از حمص» توسط انجمن فرهنگی و هنری اورنینا به مدت یک هفته در کلیسای بانوی صلح در محله «بوستان الدیوان» واقع در محله حمص کشور سوریه به منظور یادآوری تاریخ این شهر برگزار شد.