در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

بلوک زنی شهابی - تیرچه بلوک
بلوک زنی شهابی - تیرچه بلوک

به مدیریت محمد اسماعیل شهابی پلت کله

تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونی ، تیرچه بلوک

 

09112454388

بلوک زنی شهابی - تیرچه بلوک
  • لنگرود اول جاده خالکیاسر
  • حسن غلام پور
  • 111 بازدید

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان