تست شاعرانه

۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۱۵:۱۹ چاپ مطلب خبر: 183159

حافظا نقش رخ یار، همانست که بود
تا ابد وعده ی دیدار، همانست که بود
گرچه این چرخ زمان چرخش چندی بنمود
لیک این مر کز پرگار، همانست که بود


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان