در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

رشت- بر اساس ارزیابی جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۶ شهرستان گیلان در وضعیت آبی و شهرستان شفت در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بستری های ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی ۱۵ شهرستان استان در وضعیت زرد قرار گرفته و یک شهرستان نیز به رنگ آبی درآمد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر یک شهر در وضعیت نارنجی و ۱۲ شهر در وضعیت زرد قرار دارند، گفت: مابقی شهرهای گیلان در وضعیت آبی قرار دارند.

فردین مهرابیان در گفتگو با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی ۱۰ شهرستان استان در وضعیت زرد قرار گرفته و وضعیت ۵ شهرستان نیز نارنجی شد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ...

رشت - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش دو برابری بستری های کرونایی در گیلان خبر داد و گفت: ۱۳ شهرستان گیلان در وضعیت زرد کرونایی(نسبتا پر خطر) قرار دارند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی، ۱۰ شهرستان استان در وضعیت زرد(نسبتا پر خطر) قرار گرفته و وضعیت رودبار نارنجی شد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۴ بیمار کرونایی در استان بستری هستند، گفت: ۱۱ شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بهبودی و ترخیص ۷ بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته از مراکز درمانی گیلان خبر داد و گفت: تعداد بستری های کرونایی گیلان ۲۸ نفر است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۸ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته در این استان خبر داد و گفت: بستری های کرونایی گیلان مانند روز قبل همان ۲۸ بیمار است.

فردین مهرابیان در گفتگو با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۲۸ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان خبر داد و گفت: طی شبانه روز گذشته ۱۷ بیمار بهبود یافته و از مراکز درمانی ترخیص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در جدیدترین آمار اعلام شده وزارت بهداشت پنج شهرستان استان گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری ۳۴ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کاهش آمار بستر های کرونایی در استان گفت: در شبانه روز گذشته ۹ بیمار کرونایی بهبود یافته و از بیمارستان های گیلان مرخص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۲۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های گیلان خبر داد و گفت: شهروندان در هنگام خروج از خانه حتما از ماسک استفاده کنند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری ...

رشت- فرماندار رشت بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد و گفت: در ماه گذشته ۱۲ واحد متخلف پلمب و ۱۱۵ اخطاریه صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت ۱۱ شهرستان گیلان در وضعیت آبی و شش شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش بیماران مبتلا ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۳۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان خبر داد و گفت: ۱۱ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری ۸ بیمار ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بهبودی و ترخیص ۲۱ بیمار کرونایی از بیمارستان های استان طی شبانه روز گذشته گفت: شهروندان باید از هرگونه عادی انگاری پرهیز کنند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۵۱ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: وضعیت ۱۱ بیمار مبتلا به کرونا وخیم گزارش شده است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری شدن ۲۳ بیمار جدید کرونایی طی شبانه روز گذشته در استان خبر داد و گفت: ۹ بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری ۳۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان خبر داد و گفت: ۱۳ بیمار مبتلا طی شبانه روز گذشته بستری شده اند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه حال ۶ بیمار مبتلا به کرونا وخیم گزارش شده است، گفت: شهروندان دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیرند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری ۲۲ شهروند مبتلا به ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: هم اکنون ۱۳ شهرستان از ۱۷ شهرستان گیلان در وضعیت آبی قرار دارند و هیچ شهری قرمز و نارنجی نیست.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری ۱۲ بیمار مبتلا به کرونا ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری بودن ۲۰ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان گفت: افراد دارای علائم سرماخوردگی از ماسک استفاده کنند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بستری بودن ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۵ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان بستری هستند، گفت: ۱۳ شهرستان گیلان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه هم اکنون پنج شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند، گفت: در شبانه روز گذشته هفت بیمار جدید پذیرش شده اند.

فردیم مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بهبودی ۲۶ بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته در استان تأکید کرد: شهروندان برای حضور در اماکن عمومی از ماسک استفاده کنند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تغییر رنگ کرونایی چهار شهرستان گفت: هم اکنون ۱۰ شهرستان در وضعیت زرد و هفت شهرستان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۶۱ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان از شهروندان خواست از هرگونه عادی انگاری جدا خودداری کنند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمارهای کرونایی ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه ۱۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند، گفت: سرمای هوا ابتلا به بیماری های ویروسی را افزایش می دهد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ادامه روند کاهش بیماران کرونایی در استان گفت: حال هفت بیمار کرونایی وخیم است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت آمارهای کرونایی در استان گیلان اشاره و ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۱۵ بیمار جدید کرونایی در این استان گفت: چهار بیمار در شبانه روز گذشته بهبود یافته و از مراکز درمانی گیلان مرخص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بهبودی ۱۲ بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته در استان خبر داد و گفت: حال هفت بیمار وخیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۲۴ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های استان گفت: ۳۵ بیمار بهبود یافته و مرخص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم روند نزولی کرونا در ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۷۶ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان گفت: حال ۱۰ نفر از این بیماران وخیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۷۶ بیمار کرونایی در بیمارستان های این استان گفت: پنج شهرستان گیلان در وضعیت آبی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تداوم روند کاهشی آمارهای کرونایی در استان گفت: در شبانه روز گذشته ۵۳ بیمار بهبود یافته اند و از مراکز درمانی گیلان ترخیص شدند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در ارتباط با واکسیناسیون دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیراوژن، با عنوان این مطلب که واکسیناسیون دانش آموزان اجباری نیست، گفت: بالای ۸۰ درصد دانش آموزان ...

آمار روزانه وزارت بهداشت از وضعیت بیماری کرونا در کشور، نشان می دهد که شرایط رو به بهبود است و احتمالا از قله موج هفتم عبور کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر شاهد کاهش قابل توجه آمار کرونا ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری ۶۱ بیمار جدید کرونایی طی شبانه روز گذشته در استان گفت: روند آمارها در گیلان در مقایسه با هفته های گذشته کاهشی است.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ...

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ادامه روند کاهش بیماران کرونایی در استان گفت: در شبانه روز گذشته ۶۲ بیمار بهبود یافتند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمارهای کرونا در استان گیلان ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان