به گزارش لنگرخبر، شبستان، مهری شیرمحمدی؛ روستای ملاط، یک روستای معمولی در دهستان دریاسر شهرستان لنگرود نیست. از جاده توریستی روستای لیلاکوه که به سمت ملاط بروید، گویی از میان بهشتی می گذرید. دو سوی جاده، باغ های چای و مرکبات ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان