دهم می مصادف با سالروز پیروزی نلسون ماندلا، رهبر شهیر جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی است که برای رسیدن به آرمان آزادی ۲۷ سال از عمر خود را در زندان گذراند. به مناسبت انتخاب ماندلا به ریاست جمهوری ...

ماهی قرمز در صورت رعایت نکردن بهداشت فردی توسط افراد در زمان خرید یا تعویض آبِ آن، یکی از ناقلان بیماری های مشترک به انسان است که با رعایت برخی نکات می توان از این احتمال جلوگیری کرد. در مرحلۀ ...

[ad_1]

آخرین اخبار درباره وضعیت ...

[ad_1]

تشخیص وجود یک بیماری ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان