در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی گفت: اگر آزمایش نباشد، اساساً ظرفیت ها و استعدادهای متعالی انسان شکوفا نمی شود و انسان در همان مراتب پایین انسانیت متوقف می شود و این، با هدف خلقت سازگاری ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ...

به گزارش لنگرخبر،  براساس مصوبه وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که طی روزهای اخیر توسط یک مسئول ارشد اجرایی به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده، مقرر شده است اشتغال به کار 11 نفر از مدیران بازنشسته در ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان