قدرت هوشمند!
28 اردیبهشت 1401

[ad_1]


خبرگزاری فارس؛ یادداشت ـ محمدکاظم انبارلویی: جوزف ساموئل نای ، استاد دانشگاه هاروارد واضع نظریه ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان