به گزارش لنگرخبر، نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس در گفتگو با دیارمیرزا در مورد دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار مطالب بسیار ارزشمند و راهبردی را مطرح کردند.پرویز ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان