لنگرنیوز | فراوری چای سیاه سال هاست که به همان روش سنتی گذشته انجام میشود ،اگر چای به میزان مصرف شخصی باغدار چای باشد به صورت سنتی و توسط دست بر روی سینی چوبی مالش داده و بصورت طبیعی خشک ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان