اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: یک درصد از تالاب بین المللی گاوخونی با سیلاب های هفت مرداد ورزنه آب گرفت.

منصور شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با سیلاب های هفتم مرداد ورزنه یک ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان