مدیرروابط مرکز مطالعات بنیاد فرهنگی روایت فتح گفت: اقتصاد به عنوان هدف جامعه بد است ولی اقتصاد به عنوان ابزار برای جامعه اسلامی ضروری است.انگیزه از کار، متعالی است گرچه معیشت باید تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان