مردم منطقه در کنار سنگ های معدنی سنگرود که سال هاست دلشان تنگ دستان کارگران منطقه شده بود، حالا می توانند پس از سال ها چشم انتظاری شاهد بازگشایی معدن و رونق دوباره کار و کارگری باشند.

...

27 طرح بزرگ نظام سلامت استان گیلان در هفته دولت امسال به ارزش ریالی 750 میلیارد تومانی در ساخت و تجهیز، افتتاح و در قبال آن ها 254 فرصت شغلی ایجاد شد.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان