در نشست بررسی اتفاقات اخیر کشور به فقر گفت وگو در گیلان و سناریوهای اخیر اعتراضی در کشور اشاره و درباره پشت پرده اعتراضات و نقش سلبریتی ها همچنین زنان نکاتی مطرح شد.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان