کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه فتنه و آشوب ایجاد شده در کشور نشأت گرفته از یک جنگ ترکیبی است، گفت: هدف اپوزیسیون های خارج نشین در ایجاد فتنه در جمهوری اسلامی تجزیه این نظام مقدس است.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان