لنگرنیوز | احسان موحدیان: طی چندهفته ای که از اعتراض‌ها نسبت به مرگ مرحوم مهسا امینی می گذرد، شاهد شکل گیری رویه‌هایی خاص در میان معترضان بوده ایم. بخش قابل توجهی از این معترضان که سن زیادی هم ندارند، علیرغم معترض بودن ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان