مسؤول سازمان بسیج دانش آموزی استان گیلان از برگزاری دومین رویداد دانش آموزی سرمشق در استان گیلان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۰۰ دقیقه برنامه ۲۰ دقیقه ای ترکیبی توسط دانش آموزان تولید شد و امسال هم ۸۰۰ ...

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان گیلان با تأکید بر اینکه دانش آموز باید درست اندیشیدن را بیاموزد، گفت: منطق سؤال کردن از سؤال یکی از موضوعاتی است که باید دانش آموزان آن را بیاموزند و از بیان مفاهیم ...

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان