به گفته مسؤول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات گیلان، بیش از ۲۰۰ برنامه طی این هفته در گیلان اجرا می شود.

...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان رسیدن به محصولات فناورانه را در بیمارستان ولایت یک مزیت نسبی برشمرد و گفت: امروزه مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت با در پیش گرفتن اقدامات تحقیقاتی، فناوری و تولید محصول در ...

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان