سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان تغییر تفکر در حوزه جمعیتی را لازم و ضروری برشمرد و گفت: جوانی جمعیت در تمامی دنیا مطرح بوده و متناسب با آن، ایران به ویژه استان گیلان، نیازمند توجه جدی در این زمینه است.

...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بالا بودن عمل سزارین در استان در مقایسه با سایر استان های کشور، پیشنهاد کرد تا گروه مامایی جهت کاهش عمل سزارین در گیلان، طرح تحقیقاتی مدونی که قابلیت اجرا در ...

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان