در جریان برقدار کردن بخشی از فیدر سنگاچین انزلی، خطای انسانی منجر به برق گرفتگی و سوختگی شدید مأمور برق شد.

...

به گزارش لنگرخبر، پرویز محمدنژاد در گفت و گو با «الف» بیان کرد: ایران از دیر باز تمایل داشت به هاب انرژی منطقه تبدیل شود اما متاسفانه طی این سال‌ها به دلایل گوناگون موفق به دستیابی به این جایگاه نشد؛ ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان