در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

به گزارش لنگرخبر، ابراهیم افشاری در یادداشتی نوشت: رسانه را می توان در کنار اینترنت به عنوان تأثیرگذارترین پدیده عصر حاضر نامید که امروز ما شاهد تغییر پارادایم در روش های رسانه ای با بهره گیری از دانش شناختی هستیم ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان