مدیر کل تعزیزات حکومتی گیلان با تأکید بر اینکه اتاق اصناف باید به طور مستمر بازار را رصد کنند، گفت: تعزیزات حکومتی بر اساس پرونده های متشکله به تخلفات رسیدگی می کند.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان