معاون تعلیم و تربیت بسیج سپاه قدس گیلان با اشاره به وجود یک هزار و ۴۰۰ حافظ قرآن کریم در این استان گفت: از این تعداد ۲۰۰ نفر از افراد حافظ کل قرآن هستند.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان