فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه پایش هوشمند اراضی کشور از برنامه های آینده است، گفت: مقدمات کار آغاز و موضوع با دست اندرکاران شرکت های دانش بنیان مطرح شد تا بتوانیم در آینده ...

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان