مسؤول سازمان بسیج دانش آموزی استان گیلان از برگزاری دومین رویداد دانش آموزی سرمشق در استان گیلان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۰۰ دقیقه برنامه ۲۰ دقیقه ای ترکیبی توسط دانش آموزان تولید شد و امسال هم ۸۰۰ ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان