به گفته سرپرست اداره حفاظت محیط زیست املش مأمورین یگان حفاظت این شهرستان برای چندمین بار موفق به فیلم برداری از پلنگ در این منطقه شده اند.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان