در ۹ دی سال ۵۷ نیروهای و جوانان انقلابی شهرستان آستانه اشرفیه شهر را از تسخیر ماموران ساواک نجات داده و امنیت شهر را در دست گرفتند.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان