یکی از روش‌های خرید کالا یا دریافت خدمات، مناقصه است. در مناقصه، تمامی پیشنهادها از سوی افراد مختلف، در یک زمان مشخص دریافت و با هدف پایین‌ترین قیمت، انجام می‌شود. در فرایند مناقصه، مناقصه گزار کسی است که فرایند مناقصه ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان