لازم است هر تاجری که به عنوان یک تاجر بین المللی به تجارت می پردازد تا حدودی با مفاهیم و اصول تجارت و بازرگانی آشنا باشد. ترخیص کالا در تجارت یکی از مراحل مهم واردات و صادرات کالا است که ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان