با اعلام نام هشت کاندیدای نهایی انتخاب شهردار رشت به نظر می رسد که تعدادی از اعضای شورای با تمکین از برخی سفارشات و با حذف نام شهردار اسبق و دارای کارنامه راه را برای حضور کاندیدای سفارشی باز کردند.

...

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت از برگزاری جلسه انتخاب شهردار جدید رشت در روز چهارشنبه دهم اسفند خبر داده شد.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان