سال ۱۴۰۱ در حالی به پایان رسید که در گزارش هایی از دکتر مصدق و نسیم شمال یاد کردیم، گزارشی از فروش سینما و فراز و نشیب های موسیقی در سال ۱۴۰۱ داشتیم و مشخص شد که حامد آهنگی در ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان