به گزارش لنگرخبر، در جلسه فوق العادی که شورای شهر لنگرود در 9 تیر ماه جاری برگزار کرد طرح سوال از شهردار لنگرود کلید خورد و چند روز یعد یعنی 13 تیر ماه استیضاح شهردار لنگرود به امضا 6 نفر ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان