رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای با تاکید بر نقش موثر دانشجویان بورسیه سازمان انرژی اتمی ایران در پیشرفت کشور خواستار تلاش مضاعف آنها برای تحقق این امر شد.

به گزارش ایسنا، رییس پژوهشگاه علوم و فنون ...

رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای گفت: سازمان انرژی اتمی ایران برنامه گسترده ای برای توسعه صنعت هسته ای و نیز تربیت نیروی انسانی متخصص دارد.

به گزارش ایسنا، سید امیرحسین فقهی، رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای اظهار ...

معاون سازمان انرژی اتمی معتقد است «دانش هسته ای، علم فاخری است» و نباید آن را در هیچ شرایطی کنار گذاشت.

رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تاکید دارد کشورهای صنتعی و پیشرفته بدون عبور از مرزهای دانش هسته ای ...

سید امیرحسین فقهی، رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و معاون سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه ضمن بازدید از ایسنا در گفت وگویی صمیمانه به بررسی آخرین تحولات و دستاوردهای صنعت هسته ای پرداخت.

به گزارش ایسنا، سیدامیرحسین فقهی از ...

معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت: به دنبال برگزاری نخستین المپیاد ملی هسته ای در سال آینده هستیم تا با الحاق آن به برنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه، استعدادهای برتر کشور را شناسایی کنیم ...

به گزارش ...

معاون سازمان و رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای گفت: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای منشا اصلی فعالیت های علمی و پژوهشی در صنعت هسته ای کشور است، که نتایج پژوهش های آن می تواند اثرات مثبت و ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان