ترقه بازی در روزی که سال ها قبل یکی از شادترین رسم های ایرانیان باستان را برگزار می کردند، از چند سال قبل رخت عزا بر تن بناهای تاریخی کرده، بناهایی که سال های نه چندان دور با آتش بازی، ...

یک فعال میراث فرهنگی با انتشار تصاویری از مخدوش کردن یک بنای تاریخی در بندر باستانی سیراف با یادگاری نویسی های مکرر خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیاوش آریا گفت: چهارتاقی شکلی که در میان بومیان بندر باستانی سیراف به «آتشگاه» ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان