صدور پروانه نمایش ۴ فیلم، صحنه هایی برای سعید پورصمیمی، الهام پاوه نژاد و سیما تیرانداز، تازه هایی از هدایت هاشمی و حسین رفیعی، اظهارات تازه جبلی، ضرغامی و اسماعیلی، نابینا شدن تنها دونلی نوازی ...

به گزارش ایسنا، روز ...

آنچه در فرهنگ و هنر روز دوشنبه گذشت: با یادی از پوپک گلدره از بازیگران نوشتیم که مقابل دوربین بودند و از دنیا رفتند، گفت وگویی با سیما تیرانداز داشتیم، از تغییر فتار و انتخاب مردم در سفر نوشتیم، دو ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان