چهره ماندگار میراث فرهنگی با اشاره به نقش جشنواره ها در زنده نگه داشتن و ترویج سنت ها، گفت: در مصوبه یونسکو، آواز و رقص محلی و بومی یکی از مهم ترین شاخص های میراث ناملموس است. باید با مقامات ...

یک روز برای ضبط به «استدیو بِل» در تهران رفته بودم و دیدم آقای «شهرام ناظری» دوست عزیزم آواز کُردی می خواندند. وقتی دلیل آن را پرسیدم، گفتند که «مگر می شود کُرد بود و کُردی نخواند؟!» با خودم گفتم ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان