رشت- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه منطقه غرب گیلان با عقب ماندگی های زیادی در حوزه درمان رو به رو است گفت: برای رفع این ضعف ها باید ابتدا یکپارچه سازی مدیریت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان