حتی شنیدن نام «شیراز» هم حال آدم را خوب می کند، چه برسد به اینکه قرار باشد به این شهر سفر کنید. سفری که البته می تواند مصداق بارزی از مصرع معروف «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ...

یک کارشناس گردشگری و برنامه و بودجه درباره آثار مخرب بازدیدهای پرشمار و ازدحام جمعیت در بناها و محوطه های تاریخی هشدارجدی داد و پیش از آن که علاج واقعه دیر شود و به اعتبار و خوش نامی بناهای جهانی ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان