در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

یک کارشناس گردشگری و برنامه و بودجه درباره آثار مخرب بازدیدهای پرشمار و ازدحام جمعیت در بناها و محوطه های تاریخی هشدارجدی داد و پیش از آن که علاج واقعه دیر شود و به اعتبار و خوش نامی بناهای جهانی ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان