نمایشگاه «مراقبت از مجموعه های موزه ای»، تلفیقی از محتوای تصویری، نوشتاری، اشیای تاریخی، مردم شناسی و ابزار و وسایل آزمایشگاهی و دستگاهی است که توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی پژوهشگاه ...

خبرنگار: سمیه ایمانیان / تصویربردار و تدوینگر: ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان