به گفته معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی باید برای توسعه زیرساخت های گردشگری هزینه شود.

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان