رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: دانشگاه های علوم پزشکی عضو اتحادیه خزر می توانند در پذیرش دانشجویان بین المللی در رشته های علوم پزشکی، توریسم سلامت، ارائه خدمات درمانی، تبادل دانش و تکنولوژی های ...

...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان