ماجراهای دو هفته اخیر عکس کارمندان «طاقچه» و اتفاقات عجیب پس از آن، وارد فاز جدیدی شده است؛ وزیر ارتباطات می گوید شخص رییس جمهور مخالف توقف خدمت رسانی بسترهای بومی است و راه برخورد با کارکنان متخلف یک ...

به ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان