سرهنگ حمیدرضا سرخوش پور در گفت وگو با خبرنگار لنگرخبر با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر یکی از مأموریت های اصلی مجموعه انتظامی است، اظهار کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان