معاون رییس جمهور در سفر به استان فارس و شهرستان زرقان گفت: مهم ترین دغدغه مردم این شهرستان، بحث آلایندگی صنایع موجود در این منطقه است زیرا یک چهارم صنایع استان فارس در شهرستان زرقان قرار دارد.

به گزارش ایسنا، «محمد ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان