در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

چهره ماندگار میراث فرهنگی با اشاره به نقش جشنواره ها در زنده نگه داشتن و ترویج سنت ها، گفت: در مصوبه یونسکو، آواز و رقص محلی و بومی یکی از مهم ترین شاخص های میراث ناملموس است. باید با مقامات ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان