با حضور معاون رییس جمهور، از نخستین سامانه شتابدهنده الکترون توان بالا «CELV-۸» در مرکز پرتودهی صنعتی قزوین رونمایی و بهره برداری شد.

به گزارش ایسنا، سامانه شتاب دهنده الکترون از نوع «CELV-۸» با هدف بهبود کیفیت، افزایش کارایی ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان