در تقویم ایرانی ها روزهای مختلفی وجود دارد که طبق رسم گذشته این روزها را پاس می دارند و عامل «شونشینی» اعضای خانواده در کنار یکدیگر می شود، از جمله این روزها را می توان به «شب یلدا»، آخرین ...

بستری شدن بیتا فرهی در بیمارستان، تحریم جشنواره «ایدفا» از سوی فلسطین، لغو نمایش «کمدی گمنام» و آغاز نمایشی با بازی علی صبوری، تازه هایی از سریال های «موسی(ع)»، «پایتخت» و «۸۷ متر»، احتمال تعطیلی شبکه ...

به گزارش ایسنا، روز دوشنبه ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان