واحد چهارم نیروگاه هسته ای براکه در امارات متحده عربی مجوز بهره برداری خود را دریافت کرد.

به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات هسته ای امارات متحده عربی به شرکت انرژی نواه اجازه آغاز فعالیت و بهره برداری از واحد ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان